DORADZTWO
HR
Dostrzegamy

Audyt organizacyjny

Bierzemy udzia艂 w podnoszeniu efektywno艣ci organizacji mi臋dzy innymi poprzez dostarczanie rzetelnych, zobiektywizowanych informacji na temat aktualnego stanu jej funkcjonowania.

Pomagaj膮c w聽rozwi膮zywaniu problem贸w biznesowych uwzgl臋dniamy wszystkich interesariuszy (akcjonariuszy, zarz膮d, zespo艂y pracownicze), kontekst sytuacji rynkowej i聽strategie przedsi臋biorstwa.

Nasze dzia艂ania audytorskie zawsze realizowane s膮 w聽oparciu o wystandaryzowane聽 podej艣cie,聽 opieraj膮ce si臋 m.in. na nast臋puj膮cych za艂o偶eniach:

 • Zapewnienie skutecznego systemu przygotowania organizacji do dzia艂a艅 audytorskich.
 • Stosowanie wystandaryzowanej metodologii prowadzenia bada艅: Kwestionariusze Badania Potrzeb Organizacyjnych - KBPO, Strukturyzowane Wywiady Analizy Efektywno艣ci - SWAE, Grupy Fokusowe oraz inne dopasowane do potrzeb specyficznych projekt贸w.
 • Zarz膮dzanie informacj膮 w聽czasie realizacji projektu i聽po jego zako艅czeniu.
 • Rekomendacje wariantowych propozycji wdra偶ania koniecznych usprawnie艅.

Zakres prowadzonych przez SP audyt贸w:

 • Okre艣lenie poziomu dopasowania struktur, system贸w i聽procedur organizacyjnych
  do cel贸w strategicznych i聽plan贸w rozwojowych przedsi臋biorstw.
 • Weryfikacja struktur organizacyjnych; podzia艂u odpowiedzialno艣ci, decyzyjno艣ci i聽zada艅.
 • Identyfikacja mo偶liwych usprawnie艅 w聽obszarach bezpo艣rednio wp艂ywaj膮cych na efektywno艣膰 organizacji, np. systemy motywacyjne, zarz膮dzanie przez cele (MBO), zarz膮dzanie kompetencjami, inne.
 • Audyt polityki personalnej oraz stosowanych rozwi膮za艅 w聽tym zakresie.
 • Badanie dopasowania proces贸w zarz膮dzania do strategii przedsi臋biorstwa i聽polityki zarz膮dzania przez cele.
 • Audyt kompetencji i聽potencja艂u pracownik贸w i聽kadry zarz膮dzaj膮cej.
 • Audyt kana艂贸w komunikacyjnych i聽skuteczno艣ci komunikacji pomi臋dzy strukturami i聽pracownikami.

Zesp贸艂 naszych konsultant贸w to specjali艣ci m. in.聽 w聽obszarach: MBO, HR, Finanse, co powoduje mo偶liwo艣膰 dopasowania ich wiedzy eksperckiej do specyfiki realizowanych projekt贸w.

ZADAJ PYTANIE