DORADZTWO
HR
Dostrzegamy

Audyt prawny

Przy wsp贸艂pracy z kancelari膮 prawn膮, proponujemy przeprowadzenie audytu prawnego. Mo偶e on by膰 po艂膮czony z audytem organizacyjnym lub prowadzony zupe艂nie niezale偶nie.

Niezb臋dny w przypadku zamiaru nabycia przedsi臋biorstwa, przekszta艂cenia podmiotu, obj臋cia funkcji zarz膮dczych przez organy w nowym sk艂adzie osobowym, wdra偶ania nowej polityki rozwoju firmy, nawi膮zania strategicznych relacji handlowych z nowym partnerem.

Polegaj膮cy na wykonaniu wielosk艂adnikowej analizy prawnej maj膮cej na celu weryfikacj臋 podejmowanych w przedsi臋biorstwie decyzji, czynno艣ci i procedur oraz funkcjonuj膮cych wewn臋trznych akt贸w prawnych w zakresie ich zgodno艣ci z powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.

Obejmuje w szczeg贸lno艣ci przeprowadzenie:

  • Analizy og贸lnej zgodno艣ci dzia艂alno艣ci podmiotu z przepisami prawa wraz z analiz膮 ustawodawstwa reguluj膮cego dzia艂alno艣膰 danej bran偶y.
  • Analizy organizacji i funkcjonowania podmiotu ( dzia艂alno艣膰 organ贸w zarz膮dzaj膮cych i kontroli).
  • Analizy stanu prawnego nieruchomo艣ci.
  • Analizy stanu prawnego ruchomo艣ci oraz warto艣ci niematerialnych i prawnych w tym posiadania wymaganych prawem decyzji, koncesji, licencji.
  • Analizy bezpiecze艅stwa transakcji ( analiza um贸w handlowych i prawnych instrument贸w zabezpieczenia transakcji).
  • Analizy zatrudnienia.
  • Analizy tocz膮cych si臋 post臋powa艅 administracyjnych, s膮dowych i egzekucyjnych.

Efektem audytu prawnego jest szczeg贸艂owy raport zawieraj膮cy opis stanu faktycznego, jego ocen臋 w zakresie zgodno艣ci z prawem oraz zalecenia maj膮ce na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem lub zmierzaj膮ce do usprawnienia funkcjonowania przedsi臋biorstwa w zakresie rozwi膮za艅 prawno-organizacyjnych.

Wyniki analiz maj膮 charakter praktyczny, odnosz膮 si臋 do konkretnych problem贸w w ramach konkretnej organizacji i s艂u偶膮 budowie rozwi膮za艅 systemowych umo偶liwiaj膮cych zapobieganie powstawaniu problem贸w w przysz艂o艣ci.

Kancelaria adwokacka AS

W艂a艣cicielem kancelarii jest聽 Anna Stachowicz - adwokat , absolwent Wydzia艂u Prawa UJ oraz licznych studi贸w podyplomowych. Od ponad 20 lat zajmuje si臋 obszarami prawnymi przedsi臋biorstw polskich i zagranicznych. Pocz膮tkowo jako pracownik i menad偶er r贸偶nego szczebla, potem jako samodzielny doradca i adwokat.聽 Posiada najwy偶sz膮 pa艅stwow膮 licencj臋 audytora wewn臋trznego II stopnia.

Kancelaria AS 聽obs艂uguje zar贸wno 聽klient贸w polskich i zagranicznych. W sk艂ad zespo艂u kancelarii wchodzi r贸wnie偶 radca prawny i dw贸ch aplikant贸w. Kancelaria 艣ci艣le wsp贸艂pracujemy z ekspertami z obszar贸w podatkowych, finansowych i zarz膮dczych.

ZADAJ PYTANIE