DORADZTWO
HR
Dostrzegamy

Badanie postaw pracowniczych

Przeprowadzenie badania postaw pracowniczych pozwala pracodawcy na poznanie poziomu zadowolenia pracownik贸w odno艣nie wybranych obszar贸w. Satysfakcja pracownik贸w jest kluczowym elementem wp艂ywaj膮cym na osi膮gni臋cie sukcesu organizacji. Badanie wskazuje obszary wzbudzaj膮ce satysfakcj臋, jak r贸wnie偶 okre艣la te aspekty funkcjonowania organizacji, kt贸re wp艂ywaj膮 na spadek zaanga偶owania

Istnieje znacz膮ca zale偶no艣膰 pomi臋dzy satysfakcj膮 pracownik贸w a wyznacznikami sukcesu organizacji, takimi jak satysfakcja klient贸w, zysk, wydajno艣膰 czy rotacja pracownik贸w.

W tym kontek艣cie badanie czynnik贸w satysfakcji lub jej braku dostarcza wa偶nych informacji z聽perspektywy zarz膮dczej. Pozwala na planowanie i聽podejmowanie dzia艂a艅 powoduj膮cych podniesienie zaanga偶owania pracownik贸w i聽ich identyfikacji z聽firm膮. Zmiany w聽sposobach zarz膮dzania dokonywane na podstawie wynik贸w badania satysfakcji mog膮 znacz膮co podnosi膰 efektywno艣膰 biznesow膮 organizacji. Badanie satysfakcji pracownik贸w mo偶e by膰 prowadzone zar贸wno dla ca艂ej organizacji, jak te偶 dla wybranych departament贸w czy oddzia艂贸w.

Jak wynika z聽raport贸w Instytutu Gallupa (2006), w聽kt贸rym analizowano ponad 160 bada艅 przeprowadzonych w聽125 organizacjach biznesowych, zaanga偶owanie pracownik贸w to聽jeden z聽kluczowych czynnik贸w sukcesu organizacji. Graeme Ditchburn (2007) na聽podstawie bada艅 50 firm udowadnia, 偶e聽organizacje z聽wysoko zaanga偶owanymi pracownikami uzyskuj膮 realnie wi臋ksze korzy艣ci biznesowe ni偶 konkurenci, w聽szeregach kt贸rych szerzy si臋 niezaanga偶owanie i聽niezadowolenie.

Zastosowanie narz臋dzi informatycznych w聽badaniach pozwala na znacz膮ce ograniczenie czasu ich prowadzenia oraz umo偶liwia generowanie zar贸wno wystandaryzowanych, jak i聽specyficznych raport贸w. Wzbogacenie bada艅 on-line o badania metod膮 grup fokusowych czy wywiad贸w strukturyzowanych, mo偶e podnie艣 jako艣膰 otrzymanych informacji.

Korzy艣ci z聽przeprowadzenia Badania Postaw Pracowniczych:

 • Rozpoznanie najwa偶niejszych problem贸w/s艂abych stron organizacyjnych oraz interpersonalnych Firmy.
 • Ocena funkcjonowania Firmy, procedur organizacyjnych, wsp贸艂pracy mi臋dzy dzia艂ami.
 • Okre艣lenie przyczyn zak艂贸ce艅 w聽przep艂ywie informacji.
 • Poznanie konflikt贸w istniej膮cych w聽Firmie oraz ich przyczyn.
 • Poznanie nastroj贸w panuj膮cych w艣r贸d pracownik贸w.
 • Zdefiniowanie czynnik贸w motywuj膮cych i聽demotywuj膮cych pracownik贸w.
 • Poznanie opinii pracownik贸w o Firmie i聽jej produktach.
 • Ocena stopnia uto偶samiania si臋 pracownik贸w z聽Firm膮, jej celami i聽misj膮.
 • Zdiagnozowanie zagro偶e艅 odej艣膰 pracownik贸w.
 • Zapoznanie si臋 z聽ocen膮 kadry kierowniczej.
 • Zoptymalizowanie pracy i聽zwi臋kszenie efektywno艣ci produkcji.

Stosowane metody:

 • Metoda kwestionariuszowa (on-line lub / i聽tradycyjna)
 • Badanie metod膮 鈥榞rup fokusowych鈥
 • Wywiad Strukturyzowany
ZADAJ PYTANIE