REKRUTACJA
I SELEKCJA
Wydobywamy

Nasza metodologia

Podstaw膮 ka偶dej organizacji jest zesp贸艂 posiadaj膮cy wysoki poziom kompetencji i umiej臋tno艣ci. Decyzje personalne na etapie zatrudnienia pracownika znacz膮co przek艂adaj膮 si臋聽na efekty biznesowe organizacji. Dzi臋ki stosowanej przez nas metodologii zatrudnisz pracownika, kt贸ry b臋dzie wspiera艂 organizacj臋 w realizacji jej cel贸w. Unikniesz tak偶e koszt贸w i problem贸w wynikaj膮cych z b艂臋dnych decyzji.

W celu zdiagnozowania kompetencji kandydat贸w i聽oceny ich potencja艂u do pracy na okre艣lonym stanowisku pos艂ugujemy si臋 dwoma g艂贸wnymi metodami 鈥 Strukturyzowanym Wywiadem Behawioralnym oraz Assessment Center. Stosowanie tej metodologii pozwala nam na osi膮ganie ponad 97% skuteczno艣ci w聽prowadzonych projektach i聽zatrudnianie os贸b spe艂niaj膮cych wymagania naszych Partner贸w.

ETAPY PROCESU SELEKCJI:

  1. Analiza CV
  2. Wywiady telefoniczne
  3. Wywiady metod膮 Strukturyzowanego Wywiadu Selekcyjnego (diagnoza kompetencji i motywacji)
  4. Testy wiedzy, umiej臋tno艣ci analitycznych, j臋zykowe
  5. Sesja semi Assessment Center
  6. Weryfikacja referencji

Strukturyzowany Wywiad Behawioralny

Po weryfikacji CV kandydat贸w oraz wywiadach telefonicznych kandydaci spe艂niaj膮cy wymagania formalne okre艣lone w聽og艂oszeniu zapraszani s膮 na spotkanie. Nasz konsultant przeprowadza z聽kandydatami wywiady, kt贸rych celem jest ocena ich kompetencji niezb臋dnych do skutecznej realizacji zada艅 na oferowanym stanowisku pracy. 聽Metodologia, jak膮 si臋 pos艂ugujemy jest oparta na psychologii behawioralnej.

G艂贸wnym za艂o偶eniem tej metody jest mo偶liwo艣膰 oceny kompetencji poprzez analiz臋 zachowa艅, bazuj膮c膮 na wcze艣niejszych do艣wiadczeniach kandydat贸w. W聽trakcie wywiadu nast臋puje tak偶e ocena motywacji kandydat贸w do pracy w聽danej firmie na okre艣lonym stanowisku.

W聽sytuacjach, kt贸re tego wymagaj膮, przeprowadzamy osobny wywiad motywacyjny, maj膮cy na celu zdiagnozowanie czynnik贸w wp艂ywaj膮cych na motywacj臋 kandydat贸w do pracy.

Assessment Center

Po badaniu kompetencji metod膮 SWB wybieramy kandydat贸w posiadaj膮cych potrzebne na danym stanowisku kompetencje i聽przedstawiamy ich Klientowi. Nast臋pnie wybrani kandydaci s膮 zapraszani do udzia艂u w聽sesji Assessment Center.

Na tym etapie selekcji konsultant konstruuje praktyczne 膰wiczenia dla kandydat贸w, kt贸re w聽bezpo艣redni spos贸b powi膮zane s膮 z聽obowi膮zkami i聽zadaniami, jakie pracownik b臋dzie wykonywa艂 na oferowanym stanowisku pracy. 膯wiczenia te maj膮 na celu sprawdzenie praktycznej wiedzy kandydat贸w, zbadanie obszar贸w kompetencji, kt贸re s膮 niezb臋dne do聽skutecznej realizacji powierzonych zada艅 oraz wskazanie obszar贸w rozwojowych kandydat贸w. Ponadto Assessment Center daje szans臋 kandydatom na bli偶sze zapoznanie si臋 ze specyfik膮 oferowanej pracy.

ZADAJ PYTANIE